Publicaties en nieuws

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is het expertisecentrum in Nederland in de omgang met radicalisering en extremisme. De opgedane kennis en ervaringen van het expertise centrum vertalen we naar o.a. adviezen, handreikingen, factsheets, trainingen en wetenschappelijke publicaties die we actief voor professionals ter beschikking stellen. Hier vindt u alle publicaties en nieuws van het LSE.

Filter