Nieuwe factsheets voor professionals

Gepubliceerd op: 18 november 2018

Geplaatst in:

  • Factsheet

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld. Vandaag zijn 25 factsheets gepubliceerd op de website huiselijkgeweld.nl van het ministerie van VWS. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen.

De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld o.a. partnergeweld, eergerelateerd geweld, verwaarlozing, seksueel geweld en mensenhandel.  Ze bieden praktische tips en handelingsperspectieven bij het signaleren van alle typen geweld. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers en wijkteammedewerkers.

Factsheet Radicalisering

Er zijn ook een aantal factsheets gemaakt over onderwerpen die officieel niet onder de definitie van huiselijk geweld of kindermishandeling vallen, maar waarover het wel nuttig is om kennis te hebben van de signalen die horen bij dat type geweld. Er is onder andere een factsheet gemaakt over Radicalisering. Deze factsheet is ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt Extremisme i.s.m. diverse ketenpartners.