Handreiking interventie levensverhaal

Gepubliceerd op: 03 mei 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) maakt onderdeel uit van het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT), gecoördineerd door de Raad voor de Kinderbescherming. Het LAT onderzoekt wat de teruggekeerde kinderen uit jihadistisch strijdgebied nodig hebben en hoe hierin kan worden voorzien. Ook geeft het LAT advies over welke specialistische hulp er ingezet moet worden in relatie tot deze doelgroep. Het LSE specifiek heeft in de aanloop naar de terugkeer van de vrouwen en kinderen vragen gekregen van professionals over in te zetten interventies.

Deze handreiking is geschreven voor professionals en betrokkenen die in contact komen met minderjarigen die in strijdgebied zijn geboren, dan wel door hun ouders zijn meegenomen en teruggekeerd zijn naar Nederland.

Het doel van deze handreiking is om een concreet en eenduidig handvat te bieden in de vorm van het inzetten van de interventie Levensverhaal. Deze interventie kan worden ingezet om het verblijf na terugkeer naar Nederland voor de kinderen te vergemakkelijken door hen te aarden in hun nieuwe leefsituatie en de kans op het ontwikkelen van trauma gerelateerde problemen en problemen in de identiteitsvorming te signaleren en verminderen.

Inhoud van deze handreiking:

  • Wat is de interventie Levensverhaal?
  • Inzet bij teruggekeerde kinderen
  • Hoe wordt een levensverhaal opgebouwd
  • Voorbeeld levensverhaal