Handreiking samenzweringen

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Complotdenken
  • Samenzwering

Het geloof in samenzweringen is van alle tijden. Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie lijken ‘alternatieve verklaringen’ echter aan populariteit te hebben gewonnen onder een deel van de bevolking. Insinuaties van samenzweringen die burgers achterstellen kunnen gepaard gaan met een flink wantrouwen ten opzichte van reguliere media, wetenschappelijke instituties en overheden. Op zichzelf hoeft dit geen probleem te zijn: denken staat mensen vrij. Daarnaast is gezond wantrouwen een goede basis voor beschouwingen op het functioneren van de democratie. Geloven in samenzweringen kan wel problematisch zijn, wanneer dit gepaard gaat met extreme onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, schending van grondrechten, ondermijning van democratische instituties en aansporing om strafbare feiten te begaan.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) heeft een handreiking gemaakt over samenzweringen herkennen van en omgaan met problematisch gedrag. Deze handreiking geeft informatie over complotdenken en de vraag wanneer mensen problematisch gedrag vertonen onder invloed van deze theorieën. Ook gaat deze handreiking in op wie er ontvankelijk is voor deze denkbeelden,  wat hier aan ten grondslag kan liggen en hoe je als professional of burger in contact blijft met mensen die zorgelijk gedrag lijken te vertonen.

Bijbehorende download(s)

Download de handreiking samenzweringen