Handreiking radicalisering in de vreemdelingenketen

Gepubliceerd op: 14 december 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Radicalisering

Het Landelijk Steunpunt Extremisme krijgt regelmatig vragen binnen over mogelijke radicalisering bij vluchtelingen (waaronder asielzoekers en statushouders) vanuit de zogeheten vreemdelingenketen. Door aandacht te hebben voor signalering binnen de context van deze keten en de mogelijke risico’s die daarbij horen, biedt het Landelijk Steunpunt Extremisme professionals die hierin werkzaam zijn, advies en handelingsperspectief.

In deze handreiking leggen we uit wat radicalisering is en welke signalen kunnen duiden op radicalisering. Ook geven we handvatten wat te doen bij signalen van radicalisering.