Handreiking omgaan met rechtsextremisme

Gepubliceerd op: 19 mei 2022

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Rechtsextremisme

Mede door polarisering in de samenleving en de rol die sociale media hierbij spelen, lijken rechtsextremistische denkbeelden in afgelopen jaren een steeds groter publiek te hebben bereikt.

Het gaat hierbij om een diffuse en internationale beweging die progressieve, liberaal-democratische samenlevingen en de rechten die hiermee samenhangen, verwerpen. De term ‘rechtsextremisme’ wordt dan ook vaak gebruikt als een verzamelnaam van verschillende concepten, variërend van racisme, xenofobie, alt-right, incel gedachtengoed, complotconstructies en antisemitisme.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) heeft een handreiking gemaakt over rechts extremisme en de dienstverlening in de praktijk. In deze handreiking vind je informatie over rechtsextremisme en over de hulp die het LSE burgers en professionals kan bieden over dit onderwerp.