Handreiking licht verstandelijke beperking (LVB) en radicalisering

Gepubliceerd op: 09 november 2016

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Radicalisering

Deze handreiking is geschreven omdat jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) relatief makkelijk te beïnvloeden zijn. Ze zijn daardoor mogelijk kwetsbaar als het gaat om radicalisering. Dat blijkt ook uit de casuïstiek waarmee hulpverleningsorganisaties en het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) geregeld te maken krijgen. Als je alert bent op de risico’s van een LVB in combinatie met radicalisering kun je, met aangepast beleid en specifieke ondersteuning, radicalisering binnen deze groep helpen voorkomen en bestrijden. Daarover lees je meer in deze handreiking van LSE, Expertisecentrum William Schrikker en Platform JEP. Speciaal voor professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken en beleidsmedewerkers.

Bijbehorende download(s)

Download de LVB en radicalisering