Handreiking herkennen van radicalisering bij minderjarige vluchtelingen

Gepubliceerd op: 12 september 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Radicalisering

Minderjarigen zijn in het algemeen meer vatbaar voor radicale ideeën en boodschappen. Zij bevinden zich in een levensfase waarin ze een eigen identiteit moeten vormgeven, gevoelig zijn voor groepsdruk en meer moeite hebben met het weerstaan van impulsen1. Ook binnen de vreemdelingenketen kunnen minderjarigen in het proces van radicalisering betrokken raken. Wat kan je als jeugdbeschermer of jongerencoach dan doen? En wanneer schakel je hulp van buiten in?

Deze handreiking is geschreven voor professionals en betrokkenen die in contact komen met minderjarigen vluchtelingen die mogelijk radicaliseren.

Inhoud van deze handreiking:

  • Context alleenstaande minderjarige vluchteling
  • Welke signalen kunnen duiden op radicalisering?
  • Het voorkomen van radicalisering
  • Wat te doen bij zorgen of signalen van radicalisering