Handreiking de rol van wereldbeelden in de omgang met extremisme

Gepubliceerd op: 03 november 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • wereldbeelden

Deze handreiking is bedoeld voor professionals die in hun werk radicalisering en extremisme moeten kunnen signaleren of in contact zijn met individuen die (mogelijk) radicaliseren richting extremisme. Als professional kom je soms in contact met meningen en zienswijzen die schuren met die van jezelf. Hoe ga je om met radicale of extremistische uitingen? Hoe blijf je in verbinding wanneer het wereldbeeld van je gesprekpartners haaks lijkt te staan op je eigen wereldbeeld? Jouw reactie als professional is essentieel in het signaleren en voorkomen van verdere radicalisering naar extremisme.

In deze handreiking zullen we uitleggen wat wereldbeelden zijn en welke rol deze spelen in de omgang met extremisme. Ook geven we concrete handvatten voor hoe je als professional in verbinding kunt blijven met mensen die een wereldbeeld hebben dat ver weg staat van die van jou.

Bijbehorende download(s)

Download de handreiking wereldbeelden