Handreiking bekering en radicalisering

Gepubliceerd op: 01 juni 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Radicalisering

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) krijgt veel vragen over bekering. Dit komt vooral omdat de levensbeschouwing waar iemand zich naar bekeert in veel gevallen onbekend is voor de omgeving. Een bekering is geen eenmalige gebeurtenis maar een proces waarbij de omgeving vaak niet direct betrokken wordt.

Het doel van deze handreiking is om meer uitleg te geven over een bekeringsproces. Bij een bekering heeft de omgeving vaak veel vragen. Hoe moeten zij dit proces begrijpen? Hoe gaan zij om met veranderingen en mogelijke spanningen die door de bekering zijn veroorzaakt? En wanneer is een bekering zorgelijk?

Inhoud van deze handreiking:

  • Wat is bekering?
  • Bekering is een proces
  • Kwetsbaarheids- en beschermende factoren bij bekering
  • Wanneer bekeren zorgelijk wordt
  • Bekering, extremisme en radicalisering
  • Wat kunt u doen als u zich zorgen maakt?