Handreiking een casemanagement benadering binnen de context van extremisme

Gepubliceerd op: 14 januari 2023

Geplaatst in:

  • Handreiking
  • Radicalisering

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) heeft een handreiking gemaakt over een casemanagement benadering binnen de context van extremisme. In deze handreiking vind je informatie over de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en (gewelddadig) extremistisch gedrag vertonen.

Hiervoor hanteert het LSE een casemanagement aanpak die bestaat uit verschillende disciplines: van maatschappelijk werk, tot aan psychosociale ondersteuning en gespecialiseerde levensbeschouwelijke begeleiding. Hieronder wordt deze case-management aanpak verder beschreven. Het is daarmee een handreiking voor burgers en professionals die te maken kunnen krijgen met thema’s als radicalisering en extremisme.