Privacy en cookies

Hier vindt u het privacy statement dat betrekking heeft op de website van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE). Hieronder leest u welke informatie wij verzamelen, waarom we dat doen, wat we met die gegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Het LSE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden.

Grondslag van de verwerking

Het LSE moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hebben gekregen.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Als u de website van het LSE bezoekt, dan laat u in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:

 • Bij het invullen van het sollicitatieformulier op de vacaturewebsite
 • Bij het invullen van het terugbel verzoek
 • Bij het invullen van het contactformulier
 • Bij het invullen van een formulier om informatie aan te vragen
 • Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens over het gebruik van de site)
 • Bij het aanmelden voor bijeenkomsten georganiseerd door het LSE

Afhandelen van jouw aanmelding voor een training, symposium of andere bijeenkomst

Als u zich aanmeldt voor een training, seminar of andere bijeenkomst van het LSE via de website, bewaren we uw persoonsgegevens voor het maken van presentielijsten, een naamkaartje en om u digitaal op de hoogte te kunnen houden van nieuws en wijzigingen rondom de bijeenkomst waarvoor u zich heeft aangemeld.

Chat met LSE 

Chatten met het LSE kan anoniem. Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens zien en kunnen achterhalen die jij niet met ons deelt.  Jij hebt de mogelijkheid om anoniem je verhaal te doen. Wij weten dan niet wie je bent. Ook zien wij geen toegang tot IP-adressen.

Om jou via de chat zo goed mogelijk te ondersteunen maken wij aantekeningen van het gesprek. Dit doen wij zodat de hulpverleners de gesprekken sneller kunnen teruglezen. Je hoeft dan niet steeds opnieuw je verhaal te vertellen. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen kunnen wij ook de chatgesprekken bespreken binnen het team van de chat. Dit team bestaat uit chatmedewerkers en ondersteunende specialisten. Dit bespreken gebeurt anoniem.

Wij willen onze ondersteuning blijven verbeteren en leren. Daarom maken wij gebruik van de beschikbare anonieme of geanonimiseerde chatgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek en kwaliteitsbevordering. Als je dit niet wilt, dan kun je dit melden bij de chatmedewerker. Hij of zij zorgt er dan voor dat de gegevens niet worden gebruikt. Heb je zelf verbeterpunten? We horen of lezen graag je tips of opmerkingen. Deze kun je sturen naar chat@fier.nl of vul je feedback in in je chatprofiel. Bekijk hier de volledige privacyverklaring voor Chat met LSE.

Wat doen we met uw gegevens

Het LSE bewaart en verwerkt gegevens met de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactformulieren
  Als u het contactformulier invult zoals een sollicitatieformulier, contact formulier of terugbel verzoek komen deze gegevens per mail bij de front desk van het LSE. Zij nemen uw verzoek in behandeling en bewaren uw gegevens.
 • Verzamelen en analyseren van statistieken
  De website van het LSE verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Matomo Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt.
 • Beveiliging
  Het LSE hecht grote waarde aan een integere omgang met uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Het LSE streeft ernaar gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. De email van het LSE wordt gehost door onze eigen organisatie. Als u contact opneemt via een formulier op onze website krijgen wij daarvan per email bericht. Hiermee komen uw gegevens bij ons terecht en daarmee op onze eigen mailservers.
 • Bewaartermijn
  Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het bewaren van uw gegevens.

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings

Het LSE verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven kunnen gericht zijn op kennisdeling, om u op de hoogte te houden van evenementen, trainingen, nieuws en ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt verzameld als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven door middel van een optin. U heeft onder elke e-mail de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief.

Wij versturen nieuwsbrieven vanuit de mailingtool Laposta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen op de verzendlijst van onze nieuwsbrief in Laposta. Met Laposta hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy van uw gegevens te kunnen waarborgen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.

De gegevens die Matomo Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Matomo Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Ontvangers van gegevens
Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben de website. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Uw privacy rechten
U heeft een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen u uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via info@hetlse.nl. Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens
U kunt aangegeven als u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken door een mail te sturen naar info@hetlse.nl.

Recht op het indienen van een klacht
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@fier.nl.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan hebt u de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacy statement
Het LSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden u aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van het LSE.

Vragen?
Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met ons op.