Privacy en cookies

Hier vindt u het privacy statement dat betrekking heeft op de website van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE). Hieronder leest u welke informatie wij verzamelen, waarom we dat doen, wat we met die gegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Het LSE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden.

Grondslag van de verwerking

Het LSE moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hebben gekregen.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Als u de website van het LSE bezoekt, dan laat u in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:

Wat doen we met uw gegevens

Het LSE bewaart en verwerkt gegevens met de volgende doelen:
 
Het afhandelen van sollicitaties
Als u het sollicitatieformulier invult komen deze gegevens per mail bij de afdeling HR van Fier terecht (moederorganisatie van het LSE). Zij nemen uw sollicitatie in behandeling en bewaren uw gegevens.
 
Verzamelen en analyseren van statistieken
De website van het LSE verzamelt informatie van bezoeken aan de site om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die u bekijkt en de tijd die u op onze site doorbrengt.

Beveiliging

Het LSE hecht grote waarde aan een integere omgang met uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.
 
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Het LSE streeft ernaar gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

De email van het LSE wordt gehost door onze eigen organisatie. Als u contact opneemt via een formulier op onze website krijgen wij daarvan per email bericht. Hiermee komen uw gegevens bij ons terecht en daarmee op onze eigen mailservers.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het bewaren van uw gegevens.
 
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.
 
Het LSE maakt gebruik van cookies van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het LSE heeft, om u privacy te waarborgen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het ‘delen van gegevens’ uitgezet en de laatste 4 cijfers van het IP-adres gemaskeerd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 
Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze pagina op de website van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

Ontvangers van gegevens

Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben de website. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

TRES
De website wordt gehost bij TRES (www.tres.nl). Gegevens die u verstuurt via de website van het LSE komen in het CMS van TRES terecht. Met TRES hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw privacy rechten

U heeft een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen u uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.
 
Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via . Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Recht op het stoppen van gebruik van gegevens
U kunt aangegeven als u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken door een mail te sturen naar .
 
Recht op het indienen van een klacht
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via .

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan hebt u de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacy statement

Het LSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden u aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van het LSE.

Vragen?

Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met ons op via .