Privacy Chat met LSE

Voor wie?

De chat van het landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) wordt uitgevoerd door Chat met Fier. Chat met Fier is een onderdeel van Fier.

Wij vinden het belangrijk om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van onze chat, zoals:
–  anonieme gebruikers;
– gebruikers die niet anoniem willen zijn;
– gebruikers die niet in zorg zijn bij Fier;
– gebruikers die de chat bezoeken maar ook een andere vorm van hulpverlening van Fier hebben (zij hebben dan een behandel- of hulpverleningsplan en een hulpverlener bij Fier), in dat geval is deze informatie aanvullend op het privacyreglement van Fier.

Beroepsgeheim

Alle chatmedewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast zijn zij verplicht om aan kwaliteitseisen te voldoen. Dit bekent dat zij een beroepsgeheim hebben. Zij kunnen niet zomaar jouw gegevens delen. In dit document wordt uitgelegd wanneer dit wel aan de orde zou kunnen zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als persoon. Denk hierbij aan je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, maar ook aan je IP-adres of je huidskleur.

Welke persoonsgegevens krijgt Fier als ik de chat gebruik?
Chatten met het LSE kan anoniem. Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens zien en kunnen achterhalen die jij niet met ons deelt.  Jij hebt de mogelijkheid om anoniem je verhaal te doen. Wij weten dan niet wie je bent. Ook zien wij geen toegang tot IP-adressen.

Niet anoniem chatten

Je kunt besluiten om toch persoonsgegevens met ons te delen. Jij bepaalt zelf welke gegevens je met ons deelt en je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als persoon. Denk hierbij aan je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Als je persoonsgegevens met ons deelt kan het zijn dat je niet meer (geheel) anoniem bent. Wij gebruiken in dat geval jouw persoonsgegevens met jouw toestemming. Wij zullen dan jouw persoonsgegevens in onze aantekeningen opnemen zodat je niet steeds opnieuw je verhaal hoeft te doen. In je profiel kun je ook zelf gegevens toevoegen en wissen.
In uitzonderlijke onveilige gevallen kan het nodig zijn anonimiteit te doorbreken. Redenen kunnen zijn dat we weten dat er iemand iets ernstigs aangedaan gaat worden of dat je heel lang in een onveilige situatie zit en er geen verbetering komt. Als er een goede reden is om dit te doen zullen wij dit, als dat mogelijk is, altijd eerst met jou bespreken.

Wat doen wij met de gegevens?

Om jou via de chat zo goed mogelijk te ondersteunen maken wij aantekeningen van het gesprek. Dit doen wij zodat de hulpverleners de gesprekken sneller kunnen teruglezen. Je hoeft dan niet steeds opnieuw je verhaal te vertellen. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen kunnen wij ook de chatgesprekken bespreken binnen het team van de chat. Dit team bestaat uit chatmedewerkers en ondersteunende specialisten. Dit bespreken gebeurt anoniem.

Wij willen onze ondersteuning blijven verbeteren en leren. Daarom maken wij gebruik van de beschikbare anonieme of geanonimiseerde chatgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek en kwaliteitsbevordering. Als je dit niet wilt, dan kun je dit melden bij de chatmedewerker. Hij of zij zorgt er dan voor dat de gegevens niet worden gebruikt. Heb je zelf verbeterpunten? We horen of lezen graag je tips of opmerkingen. Deze kun je sturen naar chat@fier.nl of vul je feedback in in je chatprofiel.

Jouw rechten op je persoonsgegevens

Je kunt bij ons een eenmalig gesprek voeren en ook een account aanmaken. Met een account kun je je chatgesprekken (tot drie maanden) teruglezen. Dit kan ook buiten de openingstijden. Super fijn als je op je eigen moment nog een keer wil teruglezen wat je hebt besproken, dit wil delen met mensen uit je omgeving ofte bespreken met je hulpverlening.

Verder heb je, als je jezelf als persoon bekend hebt gemaakt, altijd de mogelijkheid om je chatgesprekken op te vragen. Dit kan ook handig zijn als je je chatgesprek wil opvragen om te gebruiken in bijvoorbeeld een aangifte. Je moet aantonen wie je bent bij een verzoek. Aan anonieme verzoeken kunnen wij om veiligheidsredenen niet voldoen.

Bewaren van gegevens

Coolminds beheert onze applicatie. Door middel van een overeenkomst hebben we duidelijke en strenge afspraken gemaakt over hoe er met de persoonsgegevens wordt omgegaan en wordt de privacy geborgd. Zelf kunnen wij geen gegevens zien en ook niet opvragen bij Coolminds. Dat kan alleen de officier van justitie doen op verzoek van de politie. Wij hebben alleen zicht op persoonsgegevens die jij aan ons geeft. De chatgesprekken en persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt, worden versleuteld bewaard bij Coolminds.

Chatgesprekken en accounts worden na twee jaar na het (laatste) gesprek automatisch gewist. Als je wilt dat je gesprekken eerder worden gewist dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar chat@fier.nl . Wij zorgen er dan voor dat de gegevens worden gewist en er geen gegevens meer naar jou zijn te herleiden. Het enige wat wij bewaren is het onderwerp waarover is gechat.

Heb je ook ergens anders hulp?

Soms maken we mee dat iemand al ondersteuning/ hulpverlening heeft. Als het mogelijk is willen we graag overleggen met jouw hulpverlener(s) of huisarts. Dit doen we alleen met jouw toestemming. Als het nodig is zullen we met jou overleggen of we contact mogen opnemen met bijvoorbeeld hulpverleners. We kijken samen hoe dit het beste kan en wat jij het prettigst vindt. Deze afstemming vinden wij belangrijk omdat wij jou op deze manier zo goed mogelijk kunnen helpen en samen kunnen werken met de mensen die bij jou betrokken zijn.

Klachten

Ben je van mening dat wij niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en feedback. Laat dit de chatmedewerker weten of stuur een e-mail naar chat@fier.nl. Mocht je niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met jouw privacy, dan kun je een klacht indienen door je klacht te mailen naar FG@fier.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Fier heeft het recht om dit document te wijzigen en te herzien. Dit zal dan op de website van het LSE worden geplaatst.

Mocht je vragen hebben over jouw privacy of anonimiteit dan kun je contact opnemen via chat@fier.nl.

Chat met Fier
Onderdeel van stichting Fier
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 215 70 84

Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden