De organisatie

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is een organisatie die zich richt op het omgaan met mensen die (mogelijk) geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Het doel van het LSE is om bij te dragen aan een veilige leefomgeving in Nederland.
Ons team bestaat uit deskundige en enthousiaste professionals met verschillende achtergronden en ervaringen, zoals jeugdzorg en crisiszorg. Wij zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste kennis en methoden voor het bestrijden van extremisme en radicalisering.

Het LSE is onderdeel van Fier, een landelijk expertise- en behandelcentrum, die zich richt op het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het LSE werkt samen met verschillende organisaties in binnen- en buitenland en heeft belangrijke kennis en ervaring om te delen. Zo kunnen we innovatieve oplossingen vinden voor het bestrijden van extremisme en radicalisering.

Het LSE

  • Fungeert als dé landelijke expert op het gebied van hulp en advies bij het voorkomen en tegengaan van radicalisering en extremisme;
  • is gespecialiseerd in de omgang met en aanpak van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn en hun omgeving;
  • werkt aan een leefbare en veilige samenleving via zorg;
  • is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren / geradicaliseerd zijn;
  • heeft hoog gespecialiseerde multidisciplinaire kennis en expertise in huis;
  • verbindt mensen en partijen in de aanpak van radicalisering;
  • analyseert en deelt trends op basis van praktijkervaring;
  • werkt onafhankelijk van de overheid;
  • kan afhankelijk van de vraag en behoefte in het veld en op basis van maatschappelijke ontwikkelingen diensten op maat aanbieden binnen bovengenoemde scope.

 

Kenmerken in de dienstverlening van het LSE

Holistisch

In het werk van het LSE staat de cliënt centraal en wordt holistisch gewerkt. In elke casus inventariseren medewerkers vragen, problemen, draagkracht en draaglast op alle leefgebieden van de cliënt. Hiermee worden tevens relevante beschermende factoren in kaart gebracht. De focus van het LSE ligt op hulpvragen rondom casuïstiek en de omgang daarmee . Door zorg en advies op maat voor familieleden, professionals, (gemeente) ambtenaren of personen zelf die begeleiding nodig hebben bij het omgaan met de gevolgen van betrokkenheid bij extremisme. Het team bekijkt en bespreekt per casus wat nodig is, óók out of the box. Hierdoor wordt creatief en innovatief gewerkt.

Multidisciplinair en specialistisch

Het team van het LSE is divers in professionele-, culturele- en religieuze achtergrond en is breed geschoold. Het LSE werkt zodoende met een multidisciplinair team met specialistische kennis van (de-)radicaliseringsprocessen en levensbeschouwelijke hulpverlening. Het team heeft brede kennis van onder andere zorg, veiligheid en van theologie- en religiewetenschappen. Medewerkers bij het LSE bespreken casuïstiek in een multidisciplinair overleg waar vanuit verschillende disciplines en expertise advies gegeven wordt over de aanpak en voortgang.

Verbindend

Het LSE beschikt over een uitgebreid netwerk. Zo onderhoudt het team goed contact met verschillende maatschappelijke organisaties binnen uiteenlopende domeinen en expertises. Hierdoor dringt het team van het LSE door tot in de haarvaten van de samenleving. Binnen de expertisefunctie van het LSE bouwt het team kennis op met als doel anderen daarmee te ondersteunen en het kennislandschap in Nederland op het gebied van radicalisering en extremisme te verbreden.

Wendbaar en vraaggericht

Het LSE heeft zicht op de nationale- en internationale ontwikkelingen op het gebied van extremisme en (de-)radicalisering. Het team van LSE houdt actuele ontwikkelingen bij, inventariseert de behoefte aan kennis en dienstverlening in het veld en ontwikkelt daar aanbod op. Daarmee is het team flexibel qua inzet. Het LSE is er voor alle vormen van extremisme en gaat actief aan de slag met nieuwe vraagstukken. In de uitvoering is het LSE wendbaar; medewerkers kunnen daar worden ingezet waar dit het meest urgent is. Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

Landelijk

Het LSE werkt door heel Nederland. Door ervaring met casuïstiek door het hele land heeft het LSE een goed beeld van de meest actuele ontwikkelingen en is het LSE in staat op gedegen en professionele wijze situaties te duiden en hierop op te anticiperen.

contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Bel 088 – 20 80 080 of laat een terugbelverzoek achter. Liever per mail? Bekijk onze contactgegevens.

Let op: wij kunnen geen zakelijke telefoonnummers terugbellen.

Terugbelverzoek

  • Let op 088 nummers kunnen niet worden teruggebeld.