Missie en Visie

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt hulp aan burgers en professionals die te maken hebben met radicalisering en extremisme. Zo draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in Nederland.

Het LSE heeft expertise in de omgang met de verschillende vormen van radicalisering en (gewelddadig) extremisme en richt zich op het tegengaan van activiteiten en uitingen die niet legaal zijn binnen de Nederlandse rechtsstaat. Daarmee kan de werkpraktijk betrekking hebben op personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

Het LSE:

Serie 4 - Jongen op BMX fiets5