Lotgenotencontact

Als ouder of familielid maakt u een moeilijke tijd door wanneer u binnen uw gezin of familie geconfronteerd wordt met radicalisering of extremisme. U zit vaak vol vragen, zorgen, onzekerheid en angst.

Over Familiecontact

Familiecontact is professioneel begeleid groepscontact met lotgenoten voor mensen van wie een familielid te maken heeft (gehad) met extremisme. Familiecontact is bedoeld voor alle familieleden die behoefte hebben aan steun van andere familieleden met vergelijkbare ervaringen. Het kan gaan om verschillende situaties: een kind of familielid dat uitgereisd is naar het strijdgebied, een kind of familielid dat in Nederland betrokken is bij een extremistisch netwerk of in de gevangenis zit. Meedoen aan Familiecontact betekent dat u steun en troost krijgt van lotgenoten onder professionele begeleiding. U krijgt informatie en gaat na afloop naar huis met meer grip op uw situatie. Deelname is op vrijwillige basis.

Bijeenkomsten

De groepsbijeenkomsten van Familiecontact vinden plaats op een tijdstip in overleg met de deelnemers. Dat kan ook in het weekend of in de avond zijn. De bijeenkomsten duren circa 3-4 uur. Er vinden in totaal 8 bijeenkomsten plaats. Tijdens iedere bijeenkomst wordt een ander thema besproken. De thema’s worden vastgesteld aan de hand van de behoeften van de groep. Onderwerpen die besproken kunnen worden:

Samenstelling van de groep

Een groep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. U wordt ingedeeld in een groep die het beste past bij uw situatie en wensen.

Begeleiding van de groep

Iedere groep wordt begeleid door een procesbegeleider. De procesbegeleider is deskundig op het gebied van familieondersteuning en extremisme en is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemer. Tijdens de groepsbijeenkomsten is ook een psycholoog aanwezig. Op enkele bijeenkomsten zal bij het bespreken van bepaalde thema’s een gespecialiseerde externe professional aan het woord komen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Familiecontact. Reiskosten van deelnemers worden vergoed. Het LSE ontvangt subsidie voor Familiecontact.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in de regio Utrecht. Deze kunnen ook lokaal worden aangeboden, afhankelijk van de deelnemers en de gemeente.

Aanmelden

U kunt bellen met het gratis algemene nummer van het Familiesteunpunt 088 20 80 080 of een mail sturen naar . Na de aanmelding maken we een afspraak voor een uitgebreide kennismaking. Die kennismaking kan plaatsvinden bij u thuis, op een openbare locatie of bij het LSE (regio Utrecht). Tijdens het kennismakingsgesprek leggen we uit hoe het Familiecontact werkt en wat u kunt verwachten. We luisteren naar uw verhaal en behoeften en bespreken wat u wel en niet wilt. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Privacy

Bij het LSE kunt u uw zorgen delen en vragen stellen waarbij uw privacy wordt gerespecteerd. Alle informatie die u met ons bespreekt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet zomaar met anderen gedeeld. Het LSE werkt met een strikt privacyprotocol op basis waarvan wij uiterst zorgvuldig omgaan met de informatie die u met ons deelt. Wilt u dit protocol inzien, dan kunt u dit telefonisch of per mail opvragen. 

In het privacyreglement van Fier (het LSE is onderdeel van Fier) en het aanvullend privacyreglement LSE kunt u lezen hoe we met persoonsgegeven omgaan.