Informatie voor gemeenten

Als gemeente heeft u een rol in het voorkomen van radicalisering en extremisme, maar bent u ook verantwoordelijk voor de lokale aanpak, waarbij u samenwerkt met ketenpartners uit het veiligheids- en sociale domein. De aanpak van radicalisering en extremisme brengt nogal wat met zich mee. Hoe ga je om met signalen van radicalisering en extremisme in uw gemeente. Hoe pak je casussen op?

Waarvoor kan ik als gemeente terecht bij LSE

Gemeenten kunnen bij het LSE terecht voor informatie, advies, consultatie, ondersteuning en expertise. Het Landelijk Steunpunt Extremisme kan individuele begeleiding inzetten bij personen die zelf betrokken zijn bij extremisme, maar ook familieondersteuning en lotgenotencontact bieden aan ouders en familieleden. Wij adviseren ook op casusniveau.

Gemeenten zelf kunnen ook een opdracht geven om een familie te ondersteunen. In alle gevallen is het belangrijk om te benadrukken dat familieondersteuning alleen op vrijwillige basis geschiedt. Op welke manier de familie ondersteund wordt, hangt af van de behoefte van de familie, de manier waarop de gemeente en de lokale zorg zijn georganiseerd en de complexiteit van de casus. 

Consultatie

Wij geven advies en beantwoorden vragen over het proces van radicalisering, extremisme en de ondersteuning die daarin geboden kan worden. De gemeente of casusregiehouder houdt zelf de regie over het begeleidings- of ondersteuningstraject,  maar krijgt vanuit het LSE gespecialiseerd en toegesneden advies. 

Familiebegeleidingstrajecten

Het LSE biedt zorg en advies aan families van wie een familielid te maken heeft (gehad) met extremisme. De gemeente is opdrachtgever van een familiebegeleidingstraject, ook als een familie zelf contact opneemt. Na een intake wordt er een plan van aanpak opgesteld met de familie. Een familieondersteuner van het LSE voert het begeleidingstraject uit. Daarin wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale zorgverleners. De ondersteuning is van tijdelijke aard. Het traject wordt uiteindelijk aan de gemeente overgedragen. De inzet van familieondersteuning is kosteloos voor gemeenten en families. 

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleidingstrajecten aan mensen die zelf betrokken zijn (geweest) bij extremisme of geradicaliseerd zijn, werken we in opdracht en op verzoek van de casusregiehouder van de gemeente. 

Nazorg

Wanneer hulpvragen zijn opgepakt en afgerond wordt een nazorgtraject gestart. Er worden afspraken gemaakt over de aard en duur van de contacten tijdens het nazorgtraject. De frequentie van het contact hangt af van de zwaarte van de casus en de mate van ondersteuning. Tijdens het nazorgtraject wordt er gekeken welke lokale ketenpartner indien gewenst betrokken blijft bij de casus. Wij zorgen voor een goede overdracht voordat een casus wordt afgesloten.