Informatie en advies voor professionals

Als professional kun je in je werk te maken krijgen met casussen waar radicalisering of extremisme speelt. Het gaat vaak om complexe situaties. Hoe ga je hiermee om als hulpverlener, docent of jongerenwerker? Professionals kunnen met vragen of voor advies op casusniveau bellen met het LSE. Sparren kan vrijblijvend, zonder verdere stappen. Ook zonder dat u specifieke informatie deelt kunt u een beroep op ons doen.
 
We geven advies en beantwoorden vragen over het radicaliseringsproces, extremisme en de ondersteuning die daarin geboden kan worden. Als aanvrager houdt u zelf de regie over het begeleidings- of ondersteuningstraject, maar kunt u vanuit het LSE gespecialiseerd advies krijgen toegespitst op de betreffende casus. Ook bij familieondersteuning kunt u de expertise van het LSE inschakelen. Wij kunnen ondersteunen in een lopend traject of doorverwijzen naar andere experts.

Kennis delen

Wij delen onze kennis en expertise over radicalisering en extremisme met andere organisaties. Het LSE geeft in dit kader regelmatig presentaties en workshops op locatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LSE via info@hetlse.nl of 088 – 20 80 080.

Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie

Het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken met informatie en advies bij vragen rondom polarisatie en radicalisering. Centraal hierbij staan vraagstukken rond het werken met jongeren die het risico lopen te radicaliseren, het werken aan sociale samenhang en het tegengaan van extreme gedragingen. Meer informatie is te vinden op de website van Platform JEP.

Het LSE werkt samen met de ministeries van SZW en VWS, het NJI en de Stichting School en Veiligheid ten behoeve van het Platform JEP. Vragen van professionals in de jeugdzorg over casuïstiek in relatie tot extremisme komen bij het LSE terecht.