Informatie en advies voor professionals

Als professional kun je in je werk te maken krijgen met casussen waar radicalisering of extremisme speelt. Het gaat vaak om complexe situaties. Hoe ga je hiermee om als hulpverlener, docent of jongerenwerker? Professionals kunnen met vragen of voor advies op casusniveau bellen met het LSE. Sparren kan vrijblijvend, zonder verdere stappen. Ook zonder dat u specifieke informatie deelt kunt u een beroep op ons doen.
 
We geven advies en beantwoorden vragen over het radicaliseringsproces, extremisme en de ondersteuning die daarin geboden kan worden. Als aanvrager houdt u zelf de regie over het begeleidings- of ondersteuningstraject, maar kunt u vanuit het LSE gespecialiseerd advies krijgen toegespitst op de betreffende casus. Ook bij familieondersteuning kunt u de expertise van het LSE inschakelen. Wij kunnen ondersteunen in een lopend traject of doorverwijzen naar andere experts.

Kennis delen

Wij delen onze kennis en expertise over radicalisering en extremisme met andere organisaties. Het LSE geeft in dit kader regelmatig presentaties en workshops op locatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LSE via info@hetlse.nl of 088 – 20 80 080.

Platform JEP

Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rondom polarisatie en radicalisering. Platform JEP ondersteunt hen met kennis, advies, informatie en handelingsperspectieven. Centraal hierbij staan vraagstukken rond het werken met jongeren die het risico lopen te radicaliseren, het werken aan sociale samenhang en het tegengaan van extreme gedragingen. Doel van Platform JEP is preventie van radicalisering en polarisatie. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Platform JEP.