Individuele begeleiding

Naast familieondersteuning bieden wij ook individuele trajectbegeleiding, onder de naam Forsa, aan jongeren en volwassenen die extremistische overtuigingen hebben of die betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken. Dit kunnen mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot een extremistisch netwerk en ermee in contact staan of mensen die actief zijn in een netwerk. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van extremisme o.a. rechts-extremisme en moslimextremisme. 
 
Individuele trajectbegeleiding is ook bedoeld voor mensen die het extremisme al verlaten hebben, maar moeite hebben hun leven weer op te bouwen. Op basis van gesprekken en de hulpvragen wordt een op maat gemaakt traject samengesteld dat onder begeleiding van een persoonlijke coach wordt doorlopen. Onderdelen van de trajectbegeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn weerbaarheid, traumaverwerking, kritische reflectie, levensbeschouwelijke vragen, (her)opbouwen van een sociaal netwerk, relaties met familie en maatschappelijke participatie (o.a. opleiding en werk).

Voor individuele begeleiding hoeft u niet te betalen. Onze hulpverlening wordt door de overheid gesubsidieerd. 

Informatie en aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 088 20 80 080 of stuur een mail naar . Tijdens het eerste telefoongesprek kunt u anoniem blijven. Als na het gesprek blijkt dat u individuele begeleiding wilt, dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek leggen we uit wat individuele trajectbegeleiding inhoudt en wat u van ons kunt verwachten. We luisteren naar uw verhaal en bespreken wat u wel en niet wilt. U beslist na het gesprek zelf of u wel geen hulp van het LSE wilt. Individuele trajectbegeleiding vindt alleen plaats op vrijwillige basis.

Privacy

Bij het LSE kunt u uw zorgen delen en vragen stellen waarbij uw privacy wordt gerespecteerd. Alle informatie die u met ons bespreekt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet zomaar met anderen gedeeld. Het LSE werkt met een strikt privacyprotocol op basis waarvan wij uiterst zorgvuldig omgaan met de informatie die u met ons deelt. Wilt u dit protocol inzien, dan kunt u dit telefonisch of per mail opvragen. 

In het privacyreglement van Fier (het LSE is onderdeel van Fier) en het aanvullend privacyreglement LSE kunt u lezen hoe we met persoonsgegeven omgaan.