Familieondersteuning

Maakt u zich zorgen over uw kind of een ander familielid dat er extreme ideeën op nahoudt of zich mogelijk in een zorgelijk netwerk bevindt? Misschien is uw kind of familielid vertrokken naar een strijdgebied of is hij of zij inmiddels teruggekeerd naar Nederland.

Als u als ouders of familie wordt geconfronteerd met extremisme of radicalisering, maakt u een moeilijke tijd door. U heeft veel vragen die u misschien nergens kunt of durft te stellen. U maakt zich zorgen en kampt met angst en onzekerheid. Het Familiesteunpunt van het LSE helpt en ondersteunt ouders en familieleden die binnen hun gezin of familie geconfronteerd worden met radicalisering of extremisme. 

Uw eigen familieondersteuner

Iedere situatie is anders en u heeft als familie uw eigen vragen en behoeften. Om u goed te kunnen helpen krijgt u begeleiding op maat van een eigen familieondersteuner. Uw familieondersteuner luistert allereerst naar wat u te vertellen heeft. U bepaalt in overleg met ons waar en wanneer het gesprek plaatsvindt.

Familieondersteuning op maat

Samen met uw familieondersteuner bespreekt u de situatie, uw vragen en zorgen en welke hulp u nodig heeft. Aan de hand van uw verhaal en uw wensen maken we een plan. De familieondersteuner denkt met u mee en geeft aan welke ondersteuning u kunt verwachten van het Familiesteunpunt. Dit is per gezin verschillend. De ene familie heeft te maken met een zoon of dochter die extreme ideeën heeft en zich in een zorgelijk netwerk bevindt, terwijl een andere familie te maken heeft met een kind dat is uitgereisd naar het strijdgebied of in de gevangenis zit. Soms kan het nodig zijn om een andere deskundige te betrekken. Dit wordt altijd vooraf met u besproken. Uw familieondersteuner doet niets zonder uw toestemming.

Contact opnemen met LSE

Maakt u zich zorgen? Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via telefoonnummer 088 - 20 80 080 of stuur een mail naar . Als u wilt, kunt u tijdens het eerste telefoongesprek anoniem blijven. Als na het gesprek blijkt dat er hulp nodig is, dan maken we een afspraak voor een uitgebreide kennismaking. Die kennismaking kan plaatsvinden bij u thuis, op een openbare locatie of bij ons op kantoor. Tijdens het kennismakingsgesprek leggen we uit wat onze hulp inhoudt en wat u van ons kunt verwachten. We luisteren naar uw verhaal en behoeften en bespreken wat u wel en niet wilt. Op basis van dit gesprek besluit u of u hulp wilt. Alle informatie die u met ons deelt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet gedeeld. U hoeft niet te betalen voor de hulpverlening. Het LSE ontvangt subsidie van de overheid.

Privacy

Bij het LSE kunt u uw zorgen delen en vragen stellen waarbij uw privacy wordt gerespecteerd. Alle informatie die u met ons bespreekt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet zomaar met anderen gedeeld. Het LSE werkt met een strikt privacyprotocol op basis waarvan wij uiterst zorgvuldig omgaan met de informatie die u met ons deelt. Wilt u dit protocol inzien, dan kunt u dit telefonisch of per mail opvragen. 

In het privacyreglement van Fier (het LSE is onderdeel van Fier) en het aanvullend privacyreglement LSE kunt u lezen hoe we met persoonsgegeven omgaan.

Beleid hulp bij terugkeer

Is uw kind of familielid uitgereisd, dan is het goed om te weten dat wij niet kunnen faciliteren of bemiddelen bij het terughalen van uw kind of familielid uit het buitenland. Wij kunnen u wel informeren over het juridische verloop en de lijn die de overheid hanteert in dit proces.