Evaluatie Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen

Het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV) is er voor professionals die zich zorgen maken over mogelijke radicalisering bij asielzoekers en (recente) statushouders. Het LIV heeft tot doel om door middel van zorg en ondersteuning (toenemende) radicalisering van asielzoekers en statushouders tegen te gaan. Het team bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis van radicalisering, jihadisme, geopolitiek en (oorlogs)trauma. Door gesprekken met de betrokkene schat het LIV in of er sprake is van radicalisering en/of psychische problematiek. Vervolgens stelt het LIV een advies op voor lokale partijen over de ondersteuning van de persoon in kwestie. Het LIV kan ook kort of langdurig vanaf de zijlijn meedenken met de professionals in een casus.

Het LIV heeft specialistische kennis die aansluit op behoeften van samenwerkingspartners

Het LIV is eind 2017 als pilot opgericht omdat het COA en enkele gemeenten zich zorgen maakten over mogelijke radicalisering van asielzoekers en recente statushouders. Er was behoefte aan het duiden van signalen en aan handelingsperspectief. Het LIV is de afgelopen jaren van een pilot uitgegroeid tot een aanpak met een duidelijke structuur, een goed onderbouwde en in de praktijk beproefde methodiek en meer bekendheid. De evaluatie van onderzoeksbureau AEF toont dat professionals en samenwerkingspartners positief zijn over de samenwerking. Het LIV vult expertise aan die er lokaal niet is. Daarnaast werkt het LIV volgens de onderzoekers met heldere uitgangspunten en een zorgvuldig ingericht kwaliteitszorgsysteem. Een van de aanbevelingen van AEF is kennisdeling een prominentere plek te geven. Ook adviseren zij de trajecten toegankelijk en laagdrempelig te houden.

Het evaluatierapport lezen? Vragen, ideeën of sparren? Neem contact met ons op.