Evaluaties

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) investeert in professionalisering van haar dienstverlening. Kwaliteit en transparantie staan hoog in het vaandel. Daarom laat het LSE haar dienstverlening onafhankelijk evalueren.

Onderzoek wijst uit: Programma’s LSE dragen positief bij aan de aanpak van radicalisering

Oktober 2021

In 2021 heeft RadarAdvies de effectiviteit van twee diensten van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) onderzocht: individuele ondersteuning (Forsa) en familieondersteuning (FO). Op basis van het onderzoek concludeert RadarAdvies dat de werkwijze van beide programma’s van het LSE meerdere succesfactoren toevoegen aan eerder onderzochte best practices binnen de aanpak van radicalisering, namelijk frequente afstemming met het team en de grote flexibiliteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid die casemanagers kunnen bieden.

Lees meer

Evaluatie Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen

Het LIV is eind 2017 als pilot opgericht omdat het COA en enkele gemeenten zich zorgen maakten over mogelijke radicalisering van asielzoekers en recente statushouders. Er was behoefte aan het duiden van signalen en aan handelingsperspectief. Het LIV is de afgelopen jaren van een pilot uitgegroeid tot een aanpak met een duidelijke structuur, een goed onderbouwde en in de praktijk beproefde methodiek en meer bekendheid.

Lees meer

Evaluatie Forsa en familiesteunpunt

November 2018

De NCTV heeft Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om een evaluatie uit te voeren over de dienstverlening die is opgericht naar aanleiding van twee samenhangende maatregelen uit het Actieprogramma: Forsa en Familiesteunpunt.

Lees meer