Over het LSE

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme. Wij bieden: 

Het team

Wij bieden zorg vanuit een  multidisciplinair en multicultureel team. Ons team bestaat uit 20 ervaren en bevlogen professionals met uiteenlopende ervaring op het terrein van radicalisering, jeugdzorg, eergerelateerd geweld, interculturele hulpverlening, crisiszorg, huiselijk geweld en levensbeschouwing. Om te beschikken over de meest actuele kennis, ervaring en methodieken op het gebied van extremisme, radicalisering en familieondersteuning volgen de medewerkers regelmatig intensieve bijscholing en training.

We zijn gevestigd in de regio Utrecht en zijn een landelijk werkend team. Wij kunnen ook verwijzen naar regionale of lokale hulpverlening als de situatie dit toelaat. 

Projecten

LSE is actief in meerdere projecten op het terrein van extremisme en radicalisering: 

Organisatie en financiering

Het Landelijk Steunpunt Extremisme is onderdeel van stichting Fier. Onze projecten worden gefinancierd door de Rijksoverheid. In 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden door onderzoeksbureau Andersson, Ellfers, Felix in opdracht van subsidieverstrekker NCTV. Naast het functioneren is ook duurzame borging onderzocht. Meer informatie en het evaluatierapport.

Familieondersteuning

Familieondersteuning

Hulpverlening en zorg voor ouders en families van wie een kind of familielid te maken heeft met radicalisering of extremisme.  
Meer informatie

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding voor mensen die zelf betrokken zijn bij radicalisering of extremisme. 
Meer informatie

Contact met lotgenoten

Contact met lotgenoten

Professioneel begeleid groepscontact met lotgenoten van wie een kind of familielid te maken heeft (gehad) met radicalisering of extremisme.
Meer informatie