Over het LSE

Veiligheid door zorg

Sinds 2015 dragen wij bij aan de veiligheid en leefbaarheid in Nederland door het bieden van specialistische hulp aan burgers en professionals op het gebied van radicalisering en extremisme. Omgaan met personen die radicaliseren of al geradicaliseerd zijn – en met hun naasten; dát is ons specialisme. Ook onze kennisopbouw en kennisdeling richt zich hierop. De opgedane ervaring uit de praktijk en de kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek wordt gebundeld en beschikbaar gesteld.

Wij begeven ons op het snijvlak van veiligheid en zorg. Ons verhaal gaat over een veilige samenleving én het gaat over mensen. Het gaat over contact maken en houden, onbevooroordeeld. Vanuit een professionele houding en met kennis van zaken.  Betrokken bij onze cliënten en bevlogen in ons werk. Daarbij zijn mensenrechten, de kaders van de Nederlandse wet en de nationale veiligheid leidend. We baseren ons op de laatste wetenschappelijke inzichten en diepgaande kennis over radicaliseringsprocessen.
 

Missie en Visie
Missie en Visie
Organisatie
Organisatie
Vacatures
Vacatures