Vacature: Manager LSE (36 uur)

Gepubliceerd op 26 maart 2020
Vacature: Manager LSE (36 uur)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme is op zoek naar een gemotiveerde en ervaren Manager voor 36 uur per week.

Wat doet het LSE?

Het LSE is gespecialiseerd in de omgang met en de aanpak van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Daarnaast biedt het LSE begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme. Doel is het tegengaan van extremisme. Het LSE werkt op het snijvlak van het veiligheids- en het sociaal domein.

Het LSE heeft hoog gespecialiseerde multidisciplinaire kennis en expertise in huis en verbindt mensen en partijen in de aanpak van radicalisering. Vanuit een multidisciplinair en multicultureel team dat bestaat uit ongeveer 25 ervaren en bevlogen professionals met uiteenlopende ervaring op het terrein van radicalisering, (jeugd)zorg, levensbeschouwing, interculturele hulpverlening, crisiszorg, huiselijk geweld en wetenschap wordt advies en zorg geboden.

Het LSE geeft steeds verder vorm aan de rol van hét kennis- en expertisecentrum in Nederland op het terrein van omgang met personen die radicaliseren en hun omgeving. Zo worden trainingen ontwikkeld en gegeven, workshops en seminars georganiseerd en is er een onderzoeksgroep. Bij het LSE ontwikkelde interventies en methodieken worden beschikbaar gesteld en uitgeleerd aan het werkveld. Het LSE werkt landelijk en is onderdeel van Fier, een landelijk werkend expertisecentrum dat gespecialiseerd is in geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Wat zijn de werkzaamheden van de Manager van het LSE?

Als Manager van het LSE stuur je het team en de werkprocessen van het LSE aan. In afstemming met de Raad van Bestuur, het management van Fier en met subsidieverstrekkers, met name het ministerie van Justitie en Veiligheid, geef je richting aan de (door-) ontwikkeling van het LSE. Je neemt zitting in het groot MT van Fier.

Het LSE verricht zeer uiteenlopende werkzaamheden zoals hulp verlenen aan families die te maken hebben met een kind dat radicaliseert of geradicaliseerd is, begeleiden van personen uit het extremisme, adviseren van professionals, ontwikkelen en geven van trainingen, verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het inbrengen van opgedane kennis en ervaring bij ministeries t.b.v. beleidsvorming.

Ontwikkelde interventies en methodieken zijn evidence based. Deze vorm van evidence based practice (EBP) is het ontwikkelen van methodieken en uitvoeren van effectieve en doelmatige interventies vanuit wetenschappelijke inzichten en zorg-ethische normen, en deze via onderzoek valideren. Daarbij ligt de focus de komende jaren op systematisch de werking bijhouden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Als Manager van het LSE stuur je daarop. Je zorgt voor overzicht en prioritering van de verschillende werkzaamheden. Je zorgt voor synergie tussen de verschillende onderdelen van het LSE. Je geeft leiding aan medewerkers met zeer uiteenlopende achtergronden.
Dit alles in een werkveld dat constant in beweging is en waar veel aandacht voor is vanuit de media en politiek. Onderdeel van je werk is het onderhouden van contacten met verschillende ministeries, gemeenten en organisaties in de zorg- en strafrechtketen. Je springt in op ontwikkelingen in het werkveld. Je schrijft subsidieaanvragen en verantwoordingsrapportages. Tot slot geef je de ontwikkeling richting kenniscentrum met meer zichtbaarheid van het LSE verder vorm.

Wie zoeken wij?

We zoeken een gedreven, energieke manager die in leidinggeven het zakelijke en mensgerichte goed weet te combineren. Een stevig en integer persoon met strategisch inzicht en kennis van het dossier en het werkveld. Een manager die autonoom en zelfstandig werkt en tegelijkertijd goed kan verbinden en open is. Iemand die het leuk vindt om richting te geven aan een organisatie in ontwikkeling, die overzicht kan houden en kan prioriteren. Een manager die snel kan schakelen, creatief en innovatief is en die met positiviteit zijn/haar werk verricht. Iemand die met uiteenlopende belangen om kan gaan en over een groot lerend vermogen beschikt.

Wat zijn de functie-eisen?

Wat bieden wij?

In deze functie ben je werkzaam in een divers team van ervaren en enthousiaste professionals. Dit zorgt voor een inspirerende en vooral afwisselende werkomgeving die je blijft prikkelen. Het LSE heeft een uitgebreid in- en extern scholingsprogramma en uiteraard bieden wij een marktconform salaris. De inschaling geschiedt op basis van opleiding en werkervaring.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie bel je met het LSE op telefoonnummer 088-2080080. Meer weten over onze organisatie, onze visie en werkwijze? Kijk op: www.landelijksteunpuntextremisme.nl.

Solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 20 april door een CV en motivatiebrief te sturen naar info@hetlse.nl. Je kunt ook solliciteren via deze link. In verband met de werkzaamheden die wij verrichten is een uitgebreide sollicitatieronde, pre-employment screening en –assessment een onderdeel van de selectieprocedure. Daarnaast vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).