Preventie radicalisering jongeren met een licht verstandelijke beperking

Gepubliceerd op 13 januari 2020
Preventie radicalisering jongeren met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn relatief makkelijk te beïnvloeden en daardoor mogelijk kwetsbaar als het gaat om radicalisering. Hoe kun je helpen om radicalisering binnen deze groep te signaleren, voorkomen en bestrijden?
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) en Expertisecentrum William Schrikker schreven hierover een handreiking ‘Licht verstandelijke beperking (LVB) en radicalisering’ voor Platform JEP. Speciaal bestemd voor professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken én beleidsmedewerkers.

Signaleren en begeleiden
In de handreiking staat hoe je iemand met een LVB herkent. Je leest welke factoren eraan bijdragen dat sommige LVB-jongeren zich aangetrokken voelen tot extremistische netwerken en gedachtegoed. En welke factoren hier juist tegen beschermen. De handreiking beschrijft daarnaast welke signalen kunnen duiden op mogelijke radicalisering. Ook krijg je adviezen over de preventie en begeleiding van jongeren met een LVB bij vermoedens van radicalisering.