Lancering platform JEP

Gepubliceerd op 8 februari 2018
Lancering platform JEP

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het nieuwe Platform JEP. Het platform werd officieel geopend door minister Hugo de Jonge (VWS).

Professionals die met jongeren werken, hebben soms te maken met heftige extremistische ideeën bij jongeren. Hoe ga je daarmee om? In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel mensen die met jongeren werken soms niet goed weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen. Zij adviseerde ook om kennis, kunde en interventies te delen. Dat gebeurt nu via het Platform JEP en via de JEP Advieslijn (070 - 333 4558) waar experts luisteren en adviseren. 

Voor wie is JEP er?

De advieslijn JEP en het Platform JEP zijn er voor alle professionals, vrijwilligers en bestuurders die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. 

Partners

Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Landelijk Steunpunt Extremisme (voorheen Familiesteunpunt Radicalisering), het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School en Veiligheid. Het Platform is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.