Onderzoek wijst uit: Programma’s LSE dragen positief bij aan de aanpak van radicalisering

Gepubliceerd op 22 februari 2022
Onderzoek wijst uit: Programma’s LSE dragen positief bij aan de aanpak van radicalisering

Vorig jaar heeft RadarAdvies de effectiviteit van twee diensten van het Landelijk Steunpunt Extremisme onderzocht: individuele ondersteuning (Forsa) en familieondersteuning (FO). Op basis van het onderzoek concludeert RadarAdvies dat de werkwijze van beide programma’s van het LSE meerdere succesfactoren toevoegen aan eerder onderzochte best practices binnen de aanpak van radicalisering, namelijk frequente afstemming met het team en de grote flexibiliteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid die casemanagers kunnen bieden. 

Individuele ondersteuning wordt geboden aan personen die extremistische overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken, of die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor extremistische strafbare feiten. Familieondersteuning biedt systemische begeleiding en advies aan families met zorgen en problemen rondom radicalisering van een familielid.
 
RadarAdvies: “Familieondersteuning en Forsa zijn veelal succesvol in het creëren van vertrouwen bij cliënten en het zetten van eerste positieve stappen. Dit helpt ook bij het verstevigen van de relatie van de cliënt met andere instanties en begeleiders, die zo beter hun bijdrage kunnen leveren in een traject.”
 
Het LSE is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Natuurlijk is het werkveld doorlopend in ontwikkeling, maar de conclusie van Radar Advies is een prachtige bevestiging: we zijn op de goede weg!

Het rapport is hier te lezen.