Omgaan met rechtsextremisme: dienstverlening van het LSE in de praktijk

Gepubliceerd op 15 maart 2022
Omgaan met rechtsextremisme: dienstverlening van het LSE in de praktijk

Mede door polarisering in de samenleving en de katalyserende rol die sociale media hierbij spelen, lijken rechtsextremistische denkbeelden in recente jaren een steeds groter publiek te hebben bereikt. Het gaat hierbij om een diffuse en internationale beweging die progressieve, liberaal-democratische samenlevingen en de rechten die hiermee samenhangen,verwerpen. De term ‘rechtsextremisme’ wordt dan ook vaak gebruikt als parapluterm voor een verzameling van verschillende concepten, variërend van racisme, xenofobie, alt-right, incel gedachtengoed, complotconstructies en antisemitisme.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) kan professionals en burgers bijstaan in de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Daarbij ligt de focus op hulpverlening, het mitigeren van veiligheidsrisico’s en duurzame re-integratie in de samenleving. Vanuit een persoonsgerichte en transparante benadering wordt er gewerkt aan het versterken van beschermende factoren ten behoeve van het afstand nemen van extremistische gedragingen. Hiermee draagt het LSE bij aan het reduceren van eventuele risico’s en opereert het als onafhankelijke partij die een ondersteunende rol vervult voor families.

In het document 'Omgaan met rechtsextremisme: Dienstverlening van het Landelijk Steunpunt Extremisme in de praktijk' gaan we in op de dienstverlening die het LSE aanbiedt omtrent geradicaliseerde individuen en professionals die hiermee geconfronteerd worden.

Lees het document hier