Evaluatie LSE: Gemeenten, professionals en cliënten positief over hulpverlening en advies LSE

Gepubliceerd op 20 januari 2019
Evaluatie LSE: Gemeenten, professionals en cliënten positief over hulpverlening en advies LSE

De hulpverlening van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)  maakt mensen weerbaarder tegen radicalisering en helpt mensen om uit extreme netwerken te stappen. Gemeenten, professionals en clienten zijn positief over de inzet van het LSE. Dat blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau AEF in opdracht van subsidieverstrekker NCTV. Het rapport met alle bevindingen is vandaag openbaar gemaakt.  

Cliënten staan na begeleiding weerbaarder en stabieler in het leven. Families die begeleid zijn door het LSE geven aan dat de hulpverleners goed begrijpen goed wat er speelt en voor hen een baken zijn in een zeer onrustige tijd. “Deze gezinnen zijn vaak geïsoleerd omdat hun familielid is geradicaliseerd. Ze hebben het gevoel dat ze door iedereen aan de kant gezet zijn. Ik kan als hulpverlener echt het verschil maken", aldus een van de casemanagers van het LSE.

Gemeenten en andere netwerkpartners geven aan veel baat te hebben bij de specialistische kennis en expertise van het LSE en zijn tevreden over de samenwerking. Het LSE voldoet aan de gestelde opdracht en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid in Nederland, zo concluderen de onderzoekers.  

‘Ik ben enorm trots op wat we als team hebben neergezet in drie jaar tijd. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen het belang van wat wij doen. Het werk van onze hulpverleners en experts is zeer intensief. Het is goed om te horen dat onze inzet wordt gewaardeerd door zowel cliënten als professionals,’ aldus de manager van het Landelijk Steunpunt Extremisme.

Onderzoekers van AEF spraken met cliënten en medewerkers van het LSE, gemeenten, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, het Ministerie van SZW en de Terroristen Afdeling van de Penitentiaire Inrichting Vught. 

Over het LSE

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding en hulpverlening aan personen en families die te maken hebben met radicalisering en extremisme en adviseert professionals op dit gebied. De afgelopen drie jaren heeft het LSE vijfenzeventig families geholpen en vijfendertig mensen intensief begeleid die betrokken waren bij extremistische netwerken. Daarnaast hebben meer dan tweehonderd professionals, gemeenten en ouders een beroep gedaan op de advies- en consultatiefunctie van het LSE.  

Vanuit Forsa ondersteunt het LSE individuen die betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken. Vanuit het Familiesteunpunt ondersteunt het LSE  families die te maken hebben met radicalisering en extremisme. Aan beide vormen van ondersteuning nemen mensen vrijwillig deel. De programma’s zijn eind 2015 opgericht in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme en later opgegaan in Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE). Inmiddels is de hulpverlening verbreed naar andere vormen van extremisme zoals rechts-extremisme. 

Naast hulpverlening, adviseert het LSE gemeenten en zorgprofessionals, traint het LSE professionals uit het werkveld en heeft het LSE een kennisfunctie. Het LSE is onderdeel van stichting Fier en werkt landelijk. 

Het volledige rapport is te vinden op de website van de NCTV.

Evaluation of Forsa and the Family Support Centre on behalf of the National Coordinator for Security and Counterterrorism (english version)