Informatie voor cliënten

Hieronder staat alle informatie die voor u, als cliënt van het LSE, van belang is.

De algemene leveringsvoorwaarden van de geestelijke gezondheidszorg
Het privacyreglement van Fier, waar het LSE onderdeel van is
Het aanvullend privacyreglement van het LSE
Het klachtenreglement over de zorgverlening
Cliëntfolder Forsa
Cliëntfolder Familieondersteuning
Cliëntfolder Behandeling
Klachtenregeling AVG