Vragen over bekering

Als iemand in uw omgeving zich heeft bekeerd kan dat veel vragen en onzekerheid oproepen. Kan diegene nu ook gaan radicaliseren? Wat moet ik doen?

Een bekering of verdiepen in geloofsstromingen staat los van radicalisering. Het zijn aparte processen. Interesse en verdiepen in andere geloofsstromingen, wat misschien kan leiden tot bekering, is een algemeen voorkomend fenomeen in de identiteitsontwikkeling van een mens. Wanneer dit tijdens de adolescentiefase plaatsvindt kan dit soms extreem overkomen, maar dit hoeft niet meteen zorgelijk te zijn. Een bekeerling kan echter wel kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn.

Bij welke signalen moet ik mij zorgen maken?

Het is lastig om aan te geven bij welke signalen er nu daadwerkelijk sprake is van zorgelijk gedrag. Bij een bekering krijgt de persoon vaak een nieuwe vriendenkring en bouwt een nieuw sociaal leven op. Ook is met in de eerste fase van de bekering vaak intensief bezig met de nieuwe identiteit en kan daardoor fanatiek lijken. Het is daardoor soms moeilijk te zien wanneer een bekeerling begint af te wijken van normaal bekeringsgedrag en radicaliseert. Er zijn dus signalen die op zichzelf niet meteen zorgelijk hoeven te zijn, maar in samenhang met andere signalen kunnen wijzen op radicalisering en die u als ouder in de gaten moet houden:

Wat kan ik doen?

Blijf goed in contact met de persoon. Blijf in gesprek en wijs hem of haar niet af op het gedrag en op uitspraken. Ga geen discussies aan. Dit kan het zorgelijke gedrag versterken en zorgen dat iemand zich (verder) terugtrekt. 
 
Neem bij twijfel of vragen contact met ons op. Medewerkers van LSE kunnen u te woord staan en samen met u de situatie bespreken. Wij adviseren wat u zelf kunt doen en waar professionele hulp nodig is.
 
Blijkt de situatie inderdaad zorgelijk te zijn, dan kunt u hulp krijgen van LSE. Onze familieondersteuners zijn gespecialiseerd in het begeleiden van families die te maken hebben met radicalisering of extremisme.