Mijn kind is betrokken bij extreme groeperingen of gaat naar zorgelijke bijeenkomsten

Als u denkt dat uw kind betrokken is bij een extreme groepering of naar (mogelijk) zorgelijke bijeenkomsten gaat, kan dat ontzettend veel vragen en onzekerheid oproepen. Wanneer is een situatie echt zorgelijk? Wat kunt u doen?

Puberaal of radicaal

Binnen de identiteitsontwikkeling van jongeren zijn er altijd fases. Soms kunnen deze extreem overkomen. Om te bepalen of het daadwerkelijk om zorgelijk extreem gedrag gaat of om gedrag dat past bij de ontwikkelingsfase, is het verstandig om zorgen en signalen te delen met een professional die kennis en ervaring heeft op het gebied van radicalisering. Samen kunt u uitspraken, gedrag en andere signalen naast elkaar leggen om te kijken of de zorgen terecht zijn.

Activisme of extremisme?

Wanneer is iets activisme en wanneer extremisme? We spreken van extremisme als iemand vanuit ideologische overtuigingen met bepaald gedrag of uitlatingen over de grenzen van de wet gaat. Dit kan gaan om geweld dat wordt goedgekeurd om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld vandalisme of vernieling. Het begint vaak klein, maar kan van kwaad tot erger gaan. De NCTV hanteert dit onderscheid:

“Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen bij het streven naar hun idealen bewust over de grenzen van de wet gaan. Extremisme is iets anders dan activisme. Activisten komen soms luidruchtig maar geweldloos voor hun mening uit en houden zich aan de grenzen van de wet. Activisme wordt extremisme als er sprake is van het bewust plegen van strafbare feiten, zoals bedreigingen en vernieling.”

Bij welk gedrag moet ik mij echt zorgen maken?

Het is lastig om aan te geven bij welke signalen er nu daadwerkelijk sprake is van zorgelijk gedrag. Er zijn allerlei signalen die op zichzelf niet meteen zorgelijk hoeven te zijn, maar die samen een situatie wel verontrustend maken:

Wat kan ik doen?

Het is als ouders erg moeilijk om zicht te krijgen op zorgelijke netwerken/groepen, maar probeer op de hoogte te zijn van wat uw kind doet en waar hij/zij is. Blijf goed in contact met uw kind en wijs uw kind niet af op gedrag en op uitspraken. Ga geen discussies aan. Dit kan het gedrag versterken en ervoor zorgen dat een kind zich (verder) terugtrekt.
 
Of het nu gaat om rechts-extremisme, links-extremisme, moslimextremisme, een sektarische beweging of milieu/dierenrechtenactivisme: als u denkt dat uw kind te maken heeft met sterke beïnvloeding van buitenaf of betrokken is bij extreme groepen of zorgelijke netwerken, is het belangrijk om contact op te nemen met professionals met ervaring op het gebied van radicalisering en extremisme.
 
Medewerkers van het LSE kunnen u te woord staan en samen met u de situatie bespreken. Wij kunnen u adviseren wat u zelf kunt doen en aangeven waar professionele hulp nodig is. Blijkt de situatie inderdaad zorgwekkend te zijn, dan kunnen onze familieondersteuners helpen. Zij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en bijstaan van families en personen die te maken hebben met extremisme.