Mijn kind is bekeerd

Als uw kind zich bekeerd kan dat veel vragen en onzekerheid oproepen. Kan mijn kind nu ook gaan radicaliseren? Wat moet ik doen?

Puberaal of radicaal?

Een bekering of verdiepen in geloofsstromingen staat los van radicalisering. Het zijn aparte processen. Interesse en verdiepen in andere geloofsstromingen, wat misschien kan leiden tot bekering, is een algemeen voorkomend fenomeen in de identiteitsontwikkeling van een mens. Wanneer dit tijdens de adolescentiefase plaatsvindt kan dit soms extreem overkomen, maar dit hoeft niet meteen zorgelijk te zijn. Een bekeerling kan echter wel kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. 

Bij welke signalen moet ik mij zorgen maken?

Het is lastig om aan te geven bij welke signalen er nu daadwerkelijk sprake is van zorgelijk gedrag. Er zijn signalen die op zichzelf niet meteen zorgelijk hoeven te zijn, maar in samenhang met andere signalen kunnen wijzen op radicalisering en die u als ouder in de gaten moet houden:

Om te bepalen of het daadwerkelijk om zorgelijk gedrag gaat of om gedrag dat past bij de ontwikkelingsfase, is het verstandig om zorgen en signalen te delen met een professional die kennis en ervaring heeft op het gebied van bekering en radicalisering. Samen met de professional kunt u uitspraken, gedrag en andere signalen naast elkaar leggen en bespreken om te kijken of de zorgen terecht zijn.

Wat kan ik doen?

Blijf goed in contact met uw kind of familielid. Blijf in gesprek en wijs uw kind niet af op het gedrag en op uitspraken. Ga geen discussies aan. Dit kan het zorgelijke gedrag versterken en zorgen dat een kind zich (verder) terugtrekt.  

Neem bij twijfel of vragen contact met ons op. Medewerkers van LSE kunnen u te woord staan en samen met u de situatie bespreken. Wij adviseren wat u zelf kunt doen en waar professionele hulp nodig is. 

Blijkt de situatie inderdaad zorgelijk te zijn, dan kunt u hulp krijgen van LSE. Onze familieondersteuners zijn gespecialiseerd in het begeleiden van families die te maken hebben met radicalisering of extremisme. 

Familieondersteuning

Familieondersteuning

Hulpverlening en zorg voor ouders en families van wie een kind of familielid te maken heeft met radicalisering of extremisme.  
Meer informatie

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding voor mensen die zelf betrokken zijn bij radicalisering of extremisme. 
Meer informatie

Contact met lotgenoten

Contact met lotgenoten

Professioneel begeleid groepscontact met lotgenoten van wie een kind of familielid te maken heeft (gehad) met radicalisering of extremisme.
Meer informatie