Veelgestelde vragen

Wat is radicalisering?

Radicalisering is een grillig verlopend proces. Iemand die geraakt wordt door radicaal gedachtegoed drijft af van de democratie en groeit toe naar gewelddadig extremisme. De persoon in kwestie raakt geïnspireerd en gaat geloven in een extremistisch wij-zij-verhaal. Hij/zij gaat daar steeds meer persoonlijke consequenties aan verbinden en verheerlijkt geweld om zijn idealen te bereiken.
 

Wat is extremisme?

Er zijn verschillende definities van extremisme:

“Mensen die in het verwezenlijken van hun idealen of doelstellingen de grenzen van de democratische rechtsstaat overschrijden en daarbij mogelijk illegale acties uitvoeren.”

“Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen bij het streven naar hun idealen bewust over de grenzen van de wet gaan. Extremisme is iets anders dan activisme. Activisten komen soms luidruchtig maar geweldloos voor hun mening uit en houden zich aan de grenzen van de wet. Activisme wordt extremisme als er sprake is van het bewust plegen van strafbare feiten, zoals bedreigingen en vernieling.”

Er wordt ook een onderscheid tussen extremisme als een breed fenomeen, en gewelddadig extremisme als een specifiek fenomeen:

“Illegaal gebruik van geweld tegen burgers of militaire doelen die door de plegers ervan verantwoord wordt vanuit extremistische ideologieën.”

Hoe ga ik om met extremisme in mijn omgeving of werkveld?

Blijf in contact met de persoon of familielid. Wijs hem/haar niet af op gedrag en uitspraken. Ga geen onnodige discussies aan. Dit kan het gedrag versterken en zorgen dat een persoon zich (verder) terugtrekt. 

Neem bij twijfel, zorgen of vragen contact met ons op. Medewerkers van LSE kunnen u te woord staan en samen met u de situatie bespreken. Wij adviseren wat u zelf kunt doen en waar professionele hulp nodig is. 

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf terecht bij  Platform JEP.

Waar kan ik meer informatie vinden over radicalisering en extremisme?

Op onze website schetsen we een aantal situaties waarin we radicalisering en extremisme bespreken.

Bij Platform JEP is een breed scala aan informatie bronnen beschikbaar voor professionals die werkzaam zijn in het jeugdwerkveld. 

Bij vragen en voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via 088 - 20 80 080 of .

Bekijk alle 8 vragen in deze categorie

Op welke manier kan hulpverlening worden ingezet bij radicalisering?

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening en begeleiding wanneer er vermoeden is van radicalisering:

- Familieondersteuning waarbij de familie wordt begeleid en ondersteunt in het omgaan met de problematiek omtrent radicalisering
- voorlichting en advies
- persoonlijke hulpverlening

Wat is bekering?

Bekering tot een (andere) levensbeschouwing houdt een transformatie van identiteit of oriëntatie in qua gedrag (rituelen, uiterlijk, eten, uitingen) en wereldbeeld. Bekering is een dynamisch proces die per persoon verschillend kan verlopen. Men kan ook de levensbeschouwing waarin men is opgevoed weer ‘hervinden’, men spreekt ook wel van ‘herboren zijn’, waarbij men zich opnieuw verdiept in de levensbeschouwing qua gedrag en wereldbeeld. Dit houdt ook soms een intensivering van rituele praktijk en ideologische toewijding in, die voorbij het niveau van de religieuze opvoeding gaat. Zowel bekering als herboren zijn zijn dynamische processen waarbij er soms grote veranderingen kunnen plaatsvinden, en daardoor voor de persoon zelf als de omgeving als botsend of polariserend ervaren worden. Bij personen met een kwetsbare achtergrond of in een kwetsbare levensfase, zoals adolescentie, kan dit zorgwekkend zijn. Bekering en radicalisering zijn aparte processen, maar kunnen soms wel in elkaar overlopen. 
 

Zijn het Familiesteunpunt en LSE dezelfde organisatie?

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is sinds april 2018 de nieuwe naam van het Familiesteunpunt Radicalisering. Lees hier het nieuwsbericht.

Waarvoor kan ik contact opnemen met het LSE?

Iedereen die geconfronteerd wordt met radicalisering of extremisme kan contact opnemen met LSE voor informatie, advies of hulpverlening. Dit geldt voor ouders, familieleden, professionals en omstanders.
Meer informatie over onze organisatie en de hulp die wij bieden.

Contactinformatie LSE
T 088 - 20 80 080
ma - vr: 09:00 - 17:00 uur