Kennis en expertise

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is het expertisecentrum in Nederland in de omgang met radicalisering en extremisme. Met onze praktijkervaring, wetenschappelijke inzichten en kennis van het werkveld ondersteunen we professionals in de omgang met radicalisering en extremisme. Dit doen we door het ontwikkelen en ter beschikking stellen van handreikingen, factsheets, methodieken, intervisie, trainingen en wetenschappelijke publicaties.

Illustratie LSE kennis en expertise

Meer over kennis en expertise

In aanvulling op het trainingsaanbod van het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) biedt het LSE specialistische casusbespreking en intervisie. Dit aanbod is bedoeld om professionals meer handvatten te bieden in de omgang met radicalisering en extremisme.

Presentaties en inhoudelijke consultaties

Het LSE geeft presentaties en inhoudelijke consultaties over de omgang met extremisme. Deze presentaties en inhoudelijke consultaties worden gegeven om professionals (meer) handelingsperspectief te bieden.

Specialistische casusbespreking

In deze module kunnen professionals aan de hand van praktijkvoorbeelden sparren en oefenen met dilemma’s uit de praktijk. Deze module wordt ook aangeboden binnen sommige trainingen van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).

Specialistische intervisie

Het LSE biedt specialistische intervisie aan een groep professionals die meerdere malen bijeenkomt. Dit om praktijkervaringen uit te wisselen, dilemma’s uit casuïstiek te bespreken en te oefenen met actuele praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt onder begeleiding van casemanagers met ruime ervaring in het begeleiden van radicaliserende/geradicaliseerde personen en hun omgeving.

Werkmodel Casusoverleg Radicalisering en Extremisme

Bent u betrokken bij een casusoverleg Radicalisering en zoekt u naar een uniforme werkwijze en een sterkere dialoog aan de casustafel? Dan kunt u gratis gebruik maken van het Werkmodel Casusoverleg Radicalisering en Extremisme.

 

Ga naar het werkmodel

Aanvraag kennis en expertisesessie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Contact

Kunnen wij u of uw organisatie helpen op het thema omgang met radicalisering en extremisme? Vul dan onderstaand formulier in en geef aan wat uw vraag of verzoek is. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Hidden

Kennis en Expertise aanvraag

Laatste nieuws en publicaties

  • Handreiking

Handreiking radicalisering en psychopathologie

Radicalisering is het proces waarbij een persoon (of groep) steeds meer bereid is om de gevolgen te accepteren van de strijd voor een samenleving die niet overeenkomt met onze democratische rechtsorde. Radicalisering wordt gekarakteriseerd door toenemend zwart-wit denken in combinatie met uitspraken tegen andersdenkenden. Een individu kan zich steeds meer terugtrekken uit de maatschappij en een grotere bereidheid ontwikkelen (gewelddadige) actie te ondernemen (NCTV, 2024). Dit proces kàn leiden tot extremisme, wat inhoudt dat iemand vanuit zijn ideologie gemotiveerd is om (niet-)gewelddadige activiteiten te ondernemen tegen de democratische rechtsorde (NCTV, 2024). Geradicaliseerde individuen kunnen erg verschillen wat betreft ideologie, religieuze overtuiging, sociaaleconomische status en mentale gezondheid (Koomen & van der Pligt, 2016). De prevalentie van psychische problematiek verschilt erg per onderzoek en varieert tussen de 0-57% (Gill et al., 2021); het is dus mogelijk dat mentale problemen een rol spelen in het radicaliseringsproces. Daarnaast is onderzocht dat een deel van de mensen die extremistisch geweld hebben gepleegd, eerder in aanraking is geweest met de geestelijk gezondheidszorg (ggz) (Steinmetz, 2021; Weenink, 2019). Vanwege grote veiligheidsrisico’s die het gevolg kunnen zijn van radicalisering en extremisme, zou het wenselijk zijn als ggz-instanties kennis hebben over hoe ze deze risico’s kunnen inschatten, hoe ze in contact kunnen blijven met deze personen en wat hun eventuele verantwoordelijkheid hierin is. Deze handreiking is geschreven voor ggz-professionals die in contact komen met cliënten die mogelijk radicaliseren en/of extremistische uitlatingen doen.

Ga naar bericht