Kennis en Expertise

Informatie en advies voor professionals

Het LSE is hét expertisecentrum in Nederland in de omgang met en aanpak van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. We ontwikkelen interventies en werkwijzen en valideren deze in de praktijk. De opgedane kennis en ervaringen vertalen we naar methodieken, factsheets, trainingen en publicaties, die we actief voor professionals ter beschikking stellen. Er wordt gewerkt vanuit een diversiteit aan disciplines.

We richten ons op kennisontwikkeling op basis van casuïstiek en recente wetenschappelijke inzichten. Daarmee werkt het LSE practice- en evidence based. Kennis en ervaring worden gebundeld en beschikbaar gesteld. Zo wil het LSE personen die te maken hebben met radicalisering (in de persoonlijke leefsfeer of in professionele context) ondersteunen en het kennislandschap in Nederland op het gebied van radicalisering en extremisme verrijken. 

Informatie over de lopende onderzoeken en publicaties vindt u hier

hands-people-woman-meeting

Training en Intervisie

In aanvulling op het trainingsaanbod van het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) biedt het LSE specialistische casusbespreking en intervisie. Dit aanbod is bedoeld voor professionals die beroepsmatig met casuïstiek werken waar radicalisering of extremisme speelt. 
 
Begeleide casusbespreking
In deze module staan sparren en oefenen met dilemma’s en successen uit de praktijk centraal. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus.

Intervisie
Het LSE biedt specialistische intervisie aan waarin eenzelfde groep professionals meerdere malen bijeenkomt om praktijkervaringen uit te wisselen, dilemma’s uit casuïstiek te bespreken en te oefenen met actuele praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt onder begeleiding van casemanagers met ruime ervaring in het begeleiden van radicaliserende/geradicaliseerde personen en hun omgeving.