Familieondersteuning tegen radicalisering

Het LSE biedt systemische begeleiding en advies aan families met zorgen en problemen rondom radicalisering van een familielid. Systemisch wil zeggen dat gekeken wordt naar de interactie tussen een persoon en zijn omgeving. De families die wij ondersteunen hebben bijvoorbeeld zorgen over de extreme ideologie van een familielid, een familielid dat in een strijdgebied is (geweest) of een familielid dat verdacht wordt van of veroordeeld is voor terrorisme.

Belang van familieondersteuning

Bijdragen aan het voorkomen van verdere radicalisering binnen families

Een radicaliseringsproces is niet alleen ingrijpend voor de persoon in kwestie maar heeft ook een enorme impact op de rest van het gezin. De betrokken familieleden ervaren vaak veel stress en kampen met gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte. In zo’n situatie kan de familie terecht bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) voor familieondersteuning.

Bijdragen aan het voorkomen van verdere radicalisering van het radicaliserende gezinslid

Als ouders radicaliseringsprocessen begrijpen en herkennen kunnen zij beter een gesprek aangaan met hun geradicaliseerde kind en hun kind beter steunen. Zo kunnen ouders een sterke beschermende factor zijn tegen verdere radicalisering. Wanneer er sprake is van een ambivalente of afwezige rol van een ouder is dat vaak geen onwil, maar onmacht. Door financiële-, relationele-, of gezondheidsproblemen zijn ouders soms niet in staat om goed om te gaan met de processen waarin hun kind(eren) zich bevinden. Het is dan ook nodig om de verschillende leefgebieden en aspecten te bespreken en samen met de familie een plan van aanpak op te stellen.

Bijdragen aan re-integreren in de samenleving

Door met de families te werken kunnen zij een beschermende factor vormen en bijdragen aan het re-integratieproces van het geradicaliseerde familielid. Daar beginnen we al mee als het familielid nog in detentie of in het buitenland verblijft. Door de familie te informeren over radicaliseringsprocessen, de situatie van hun kind en eventuele problemen binnen het gezin aan te pakken, krijgt een familie meer grip op de situatie en zo kunnen zij het geradicaliseerde familielid beter begeleiden. Systeemtherapie wordt regelmatig ingezet om de onderlinge relaties te versterken.

contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Bel 088 – 20 80 080 of laat een terugbelverzoek achter. Liever per mail? Bekijk onze contactgegevens.

Let op: wij kunnen geen zakelijke telefoonnummers terugbellen.

Terugbelverzoek

  • Let op 088 nummers kunnen niet worden teruggebeld.