Begeleiding en behandeling

TRAJECTBEGELEIDING

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een zorgwekkende situatie kan het LSE trajectbegeleiding bieden. Dit is beschikbaar voor de persoon die geradicaliseerd is, maar ook voor de familie of het netwerk eromheen.

kelly-sikkema-f_aHTIof44U-unsplash

Forsa

Bij Forsa wordt individuele trajectbegeleiding geboden aan personen die extremistische overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken, of die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor extremistische strafbare feiten. Individuele trajectbegeleiding is ook bedoeld voor mensen die het extremisme al verlaten hebben, maar moeite hebben hun leven weer op te bouwen.

Op basis van gesprekken en de hulpvragen wordt een traject op maat gemaakt. Onderdelen van de trajectbegeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: weerbaarheid, traumaverwerking, kritische reflectie, levensbeschouwelijke vragen, (her)opbouwen van een sociaal netwerk, relaties met familie en maatschappelijke participatie (o.a. opleiding en werk).

Familieondersteuning

Het LSE biedt systemische begeleiding en advies aan families met zorgen en problemen rondom radicalisering van een familielid. De families die we ondersteunen hebben bijvoorbeeld zorgen over de extreme ideologie van een familielid, een familielid dat in een strijdgebied is (geweest) of een familielid dat verdacht wordt van terrorisme.

Behandeling

Ons behandelteam biedt hulp aan personen die worden begeleid vanuit Forsa of Familieondersteuning en waarbij sprake is van psychopathologie of andere onderliggende psychische problematiek. Door gespecialiseerde psychologen of psychiaters wordt de diagnostiek uitgevoerd. Daarna komt het team met een advies of een behandelplan op maat.

Contact opnemen met het LSE

Maakt u zich zorgen? Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Als u wilt kunt u tijdens het eerste telefoongesprek anoniem blijven. In het gesprek bespreken we de mogelijkheden en wenselijkheid voor een uitgebreide kennismaking.

Privacy cliënten

Bij het LSE kunt u uw zorgen delen en vragen stellen waarbij uw privacy wordt gerespecteerd. Alle informatie die u met ons bespreekt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet zomaar met anderen gedeeld. Het LSE werkt met een strikt privacyreglement op basis waarvan wij uiterst zorgvuldig omgaan met de informatie die u met ons deelt. Wilt u dit protocol inzien, dan kunt u dit telefonisch of per mail opvragen.