Deze website is het officiële orgaan van Landelijk Steunpunt Extremisme op internet. De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van Landelijk Steunpunt Extremisme. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.