Landelijk Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Zo draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in Nederland.

Radicalisering en extremisme

Radicalisering en extremisme worden regelmatig in één adem genoemd, maar verschillen wezenlijk van elkaar. Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en het gedrag van een persoon of groep steeds extremer worden. Het gedrag gaat daardoor meer en meer afwijken van de gangbare norm in de samenleving. De persoon of de groep krijgt steeds meer afstand van de maatschappij. Zo kan een neiging ontstaan naar het daadwerkelijk uitvoeren van de extreme gedachten.

Radicalisering kan overgaan in extremisme. De persoon is dan bereid geweld te gebruiken om daarmee de samenleving ingrijpend te veranderen. Radicalisering kan ook leiden tot terrorisme. Terrorisme is het dreigen met of plegen van ernstig geweld om de maatschappij te ontwrichten of veranderingen teweeg te brengen.

Meer over radicalisering en extremisme